Parcelhuspakken

Skal du bygge nyt parcel- eller sommerhus, kræver det en bygetilladelse og oftest en bygningsskadeforsikring, hvor man skal kunne fremvise en geoteknisk rapport.

Jysk Geoteknik foretager jordbundsundersøgelser til alle former for parcel-/og sommerhusbyggeri.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Pakken indeholder:

  • 2 boringer til 5 meter under terræn med forsøg (for afklaring af funderingsmæssige forhold).
  • 2 korte lagfølgeboringer for supplerende bestemmelse af muldtykkelser i byggefeltet.
  • Indmåling af boringerne på grunden
  • Laboratorieundersøgelser i form af jordartsbeskrivelser og vandindholdsbestemmelser.
  • Optegning af boreprofiler
  • Alle data samles i en data- og vurderingsrapport som beskriver den anbefalede funderings¬form og hvilke faktorer man skal være særlig opmærksom på.

 

Cone Penetration Test, CPT, jordbundsundersøgelser, miljøundersøgelser, fundering.