Nyheder

 

Hr. Pedersens fornemmelse for jord

Jysk Geotekniks egen boreformand og afdelingsleder er hovedpersonen i filmen "Fornemmelse for undergrunden - En mikrodokumentar om at bore huller". Filmen havde premiere i Fanø Biograf den 19.-26 marts 2017, hvor den blandt andet kørte som forfilm til CPH:DOX On Tour. Nu er en kort webudgave gjort tilgængelig.

Fra en ung alder lærte Tonny Pedersen bore-håndværket af sin far på gamle maskiner uden hydraulik. Her var sanserne det eneste de havde til at guide sig frem, når der skulle tages boreprøver i de helt rette jordlag langt nede i undergrunden. Tonny er i dag anerkendt som en af de dygtigste indenfor sit fag og foretager som en af de eneste geotekniske- og miljøboringer under trange forhold såsom kældre og elevatorskakter, hvor pladsen er yderst begrænset og normale borerigge ikke kan komme ned.

FRA JORD TIL FILM
“Tag den begejstring et barn har, når du giver barnet en skovl og lov til at grave. Skift så skovlen ud med en mini borerig og så har du Tonny” forklarer filmens skaber Barnaby Stig Swann Pedersen fra Swann Pro Motion..

Barnaby blev fascineret af modsætningerne i Tonnys arbejdsrum. Det fysiske rum af hårdt metal imod sten; fyldt med støv og støj, og så det indre rum som Tonny bevæger sig ind i, når han lukker øjnene, lytter og fornemmer gennem sine maskiner, hvilke jordtyper han borer i og registrere alt hvad der gemmer sig nede i undergrunden.

Læs mere om filmprojektet: swannpromotion.com/fornemmelse/                     

                    

Nyt havnebassin nord for Esbjerg Havn

MARTS 2017 Forundersøgelse for anlæggelse af et nyt havebassin i Esbjerg er forsat i fuld gang. I marts måned har man kunne se boreriggene Celina og Brynhilde arbejde ud fra Esbjerg Strand, hvor Jysk Geoteknik har fortaget geotekniske undersøgelser i forbindelse med spunsvægindfatningen til havnebassinets moler.

Arbejdet har omfattet udførelse af CPT sonderinger op til 8 meter under terræn, samt geoteknisk borearbejde op til 25 meter under terræn.

Til lands og til vands
Jysk Geoteknik var med til at udarbejde den indledende datarapport for det nye havnebassin tilbage i sommeren 2016. Dengang var det også Celina og Brynhilde vi havde i gang: Celina borede fra en flåde fra vandsiden og Brynhilde borede inde på stranden og på havbunden ved lavvande.

Jysk Geoteknik råder over en række specialudviklede køretøjer til feltarbejde med vanskelige adgangsforhold som opgaven her for Esbjerg Havn. Vores brede udvalg af specialiseret rigge betyder, at vi kan komme frem stort set overalt og sikre de nødvendige jordprøver- uanset opgavens karakter.

Hvad enten det kræver larvebånd eller en flåde for at komme frem, eller en specialiceret mini-rig for at komme ind i en kælder eller elevatorskakt, så kan Jysk Geoteknik matche de fysiske udfordringer. Se beskrivelse af vores specialer her:

http://www.jyskgeoteknik.dk/specialer/

 

 

 

 

 

JYSK GEOTEKNIK LEVERER KVALITETSSIKRING TIL Sporarbejde på Esbjerg Havn

NOVEMBER 2015
I sidste halvdel af 2014 har Arkil Rail foretaget en omfattende renovering af godssporet på Esbjerg havn og i den forbindelse har Jysk Geoteknik A/S, leveret kvalitetskontrol og kvalitetssikring til projektet.

Renoveringen af godssporet til Esbjerg havn, omfattede total fornyelse af hele skinnetracéet, med ny opbygning efter den gældende banenorm, og dermed en ombygning af vej- og stioverkørsler med stelplader.

Jysk Geoteknik A/S har udført kvalitetskontrol ved disse overkørsler, hvor kontrollen har omfattet isotopsonde- og faldlodsmålinger af h.h.v. råjordsplanum, som indbygget bærelag under stelpladerne og sikret at gældende krav blev opfyldt. 

Jysk Geotekniks laboratorium har ligeledes leveret kvalitetssikring, jf. Bane Normen’s krav til ubundne materialer, brugt til opbygning af jernbane tracéet.
I den forbindelse er der udført sigteanalyser, SE4-analyser (sandækvivalent), glødetab- og kalkindholdsbestemmelser, samt vibrationsindstampninger, på h.h.v. bundsikringssand, filtergrus, stabilgrus og skærver.

 

Testcenter ved Østerild

Jysk geoteknik udvalgt til stå for jordbundprøver ved det Nationale Testcenter ved Østerild

 DTU udvalgte Jysk geoteknik til at stå for jordbunds-undersøgelserne i forbindelse med etableringen af det nationale testcenter i Østerild. 

Til undersøgelserne, udført for DTU ved Østerild Testcenter for store vindmøller, har vi udført såvel geotekniske boringer, som CPT sonderinger med dybder på op til 60 meter under terræn.

Tonny er vild med jord og har en helt enestående evne til at kunne fornemme, hvad der gemmer sig dybt nede i jorden. Det er der kommet en film ud af.

Tonny er vild med jord og har en helt enestående evne til at kunne fornemme, hvad der gemmer sig dybt nede i jorden. Det er der kommet en film ud af.


 


video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more