Miljøundersøgelser

Jysk Geoteknik har gennem tiderne deltaget i adskillige miljøundersøgelser, løst over 1500 miljøsager og har siden 2006 været fast boreentreprenør for Oliebranchens Miljøpulje.

Tillige har Jysk Geoteknik gennem en årrække udført talrige miljøtekniske borefeltarbejder for forsvaret, adskillige kommuner, samt region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og region Midtjylland. Jysk Geoteknik har desuden lavet mange mindre opgaver som f. eks. en renbundsundersøgelser ved parcelhus olietanke.

Blandt de opgaver Jysk Geoteknik har udført er:
 

Klassificering af overskudsjord

forbindelse med at jord flyttes fra den matrikel den er opgravet fra, vil der kunne være et krav til klassificering af dette.
Vi udfører denne klassificering ved udtag at et prøveantal til analyse, for at afgøre under hvilke forudsætninger den kan videre behandles.


Forureningsundersøgelser

I samarbejde med rådgiver og myndigheder udføres forureningsundersøgelser for store som små forureninger. Undersøgelserne kan spænde fra store industriforureninger til små punktforureninger ved parcelhuse.


Renbundsprøver

Efter oprensning af en given forurening, eftervises oprensningen ved udførelse af renbundsprøver.
Ved gennemførelse af denne dokumentation kan arealet/punktforureningen herefter erklæres for oprenset.

Akkrediterede analyser

Alle udtagede prøver til analyse, udføres på akkrediterede laboratorier, således kvaliteten altid kan garanteres.

Screening

En miljøteknisk screening af et areal, kan udføres således der eksistere et grundlag for evt. udarbejdelse af en jordhåndteringsplan, eller videre forureningsundersøgelse, i samråd med myndighederne.

Vandanalyse

I forbindelse med udførelse af miljøtekniske boringer, kan der filtersættes i forskellige dimensioner og niveauer. Hvor der i disse filtersætninger foretages udtag af vandprøver til analyse.

Sløjfning af boringer og brønde

Jysk Geoteknik er i kraft af certificering med A & B bevis godkendt til sløjfning af boringer og brønde.

Brynhilde på arbejde.

Brynhilde på arbejde.