kvalitetssikring

Jysk Geoteknik er behjælpelig med udførelse af kvalitetssikring af dine bygge- og anlægsprojekter.

Vi udfører kontrol af de aktuelle forhold, og om disse svarer til de for det aktuelle projekt forudsatte. Ligeledes kontrolleres leverede materialers beskaffenhed, i henhold til de krav der på forhånd er sat hertil.

Entreprenørens kvalitetssikring udføres ved bl.a. målinger af udførte arbejder.

Vi kan altid yde specifik rådgivning, og dermed give det bedste grundlag for beslutninger om udnyttelse af funderinger, råstoffer og grundvand, eller andre geotekniske udfordringer, med henblik på optimal og uvildig rådgivning.

Udgravningskontrol

I forbindelse med afrømning af et bygge-/anlægsfelt, besigtiges afrømmet planum og fundamentsudgravninger, for vurdering af tilstrækkelig niveau. Ligeledes kan der her udføres supplerende/bekræftende feltforsøg.

Komprimeringskontrol

Ved udførelse at isotopsonde målinger, dokumenteres indbyggede materialers komprimeringsgrader.

Kontrolopmåling

For kontrol af eksempelvis leverede mængder til en sandpude opbygning, udføres kontrol opmålinger, ligesom der kan udføres en generel kontrol med udgravningsarbejder.

Minifaldlodsmålinger

En overbygnings bæreevne dokumenteres ved udførelse af faldlodsmålinger, ligesom vi ofte måler på råjord / intakte aflejringer for kendskab til grundlaget for dimensionering af en nødvendig overbygning.

Laboratorium

Jysk Geoteknik har eget laboratorium for udførelse af nødvendige kvalitetssikringsarbejder. Herunder kan nævnes:

 • Vibrationsindstampninger
 • Sigteanalyser
 • Standard proctor
 • Vandindholdsbestemmelse
 • Glødetabsbestemmelse
 • SE-analyser
 • Plasticitetsindeks
 • Nedsivningstest
 • Geologisk prøvebestemmelse
 • Vandholdsundersøgelser af alle lag
 • Herudover udfører vi certificeringshåndbøger for udvinding af råstoffer (grusgrave).
 • m.m.
Rosa i Esbjerg Havn monteret på flåde.

Rosa i Esbjerg Havn monteret på flåde.