JORDBUNDSUNDERSØGELSER

Vi har gennem tiderne løst ca. 5000 geotekniske opgaver og jordbundsundersøgelser, der er udført for både private, rådgivere og arkitekter, kommuner, amter/regioner, staten, vejdirektoratet samt industrigiganter. 

Opgaverne strækker sig fra stort til småt. Fra en  parcelhus tilbygning og til undersøgelser forud for etablering af tunnel under Marseilles Boulevard i Århus.

Vores forskellige borerigge dækker stort set alle typer opgaver, om det er boringer udført i en kælder med lavt til loft, eller fra en flåde i åben farvand. 

Jysk Geoteknik har foretaget jordbundsundersøgelser, i forbindelse med:

  • Nybyggeri
  • Erhvervsbyggeri
  • Offentligtbyggeri
  • Private byggerier
  • Parcelhuspakken
  • Anlægsopgaver
    - Veje, åløb, havne, vindmølleparker, master m.v.


SÆTNINGSSKADER

En jordbundsundersøgelse kan f.eks. klarlægge om sætningsskader er opstået pga. dårlige jordbundsforhold, svag fundering, brud på ledninger eller andre årsager.

SPUNSNING

Jysk Geoteknik har foretaget undersøgelser til spunsvægge i forbindelse med udførelse af kaj-/byggegrubeindfatninger, store lodrette højdeforskalle, støjvægge mm.

GRUNDVANDSMODELLERING

Ved præcis indmåling af boringer kan vi levere nøjagtige angivelser af jordbundsforhold og vandspejlsniveau (på pejledagen) til videre brug ved grundvandsmodellering.

PEJLEBORINGER

Jysk Geoteknik udfører pejleboringer med pejlrør for bestemmelse af grundvandsspejlets beliggenhed i forbindelse med byggeri mm.

FILTERBORINGER

Jysk Geoteknik udfører filterboringer til sænkning af vandspejlsniveauet i forbindelse med anlægsarbejder, ligesom der kan udtages prøver for miljøtekniskeundersøgelser.

GRUNDVANDSSÆNKNING

Jysk Geoteknik leverer oplysninger om vandspejlsniveau og jordbundsforhold til dimensionering af en grundvandssænkning. Ved grundvandssænkningen skal der tages hensyn til eksisterende bebyggelser og eventuelle forureninger.  

Jordbundsundersøgelser ved Handbjerg marina 5. december 2012. Foto: Yesterdaysfoto.dk

Jordbundsundersøgelser ved Handbjerg marina 5. december 2012. Foto: Yesterdaysfoto.dk