FIRMAPROFIL

Jysk Geoteknik A/S leverer geotekniske undersøgelser og rådgivning i høj kvalitet.

Vi anvender højteknologisk udstyr og boreteknikker, som kan give de nødvendige jordprøver. Efterfølgende analyseres jordprøverne i eget laboratorium. Resultaterne vises i præcise ingeniør-geologiske beskrivelser og rapporter, som ligger til grund for optimal rådgivning. 

Kvaliteten til forskel

Jysk Geoteknik A/S er stiftet i år 2000 med målsætningen om, at levere høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Den filosofi har vi ikke flyttet på. Til gengæld flytter vi os i takt med de behov der opstår. 

100% uafhængig rådgivning

Jysk Geoteknik A/S er fuldstændigt uafhængig af bygherre og rådgivningsfirmaer og kan derfor levere 100% uafhængig rådgivning. Jysk Geoteknik har kun dine interesser i tankerne.

Kender branchen

Vi kender entreprenørens vilkår og ved at spørgsmål omkring jord og funderinger opstår, og skal løses her og nu. Vi har forståelse for tidspres og har indrettet vores hverdag herefter. Vi er til stede, når der er brug for vores kompetencer. Vi kan tage beslutninger og dokumentere vores rådgivning.

Alle typer kunder

Jysk Geoteknik har gennem årene udarbejdet talrige geotekniske som miljøtekniske undersøgelser. Undersøgelserne er udført for både private, rådgivere og arkitekter, kommuner, amter/regioner, staten, vejdirektoratet samt industrigiganter. 

Opgaver fra stort til småt

Vi har gennem tiderne løst over 6000 geotekniske opgaver, ligesom vi har udført godt 2000 miljøsager. Disse opgaver strækker sig fra stort til småt, som eksempelvis en tilbygning til et parcelhus og til undersøgelser for etablering af tunnel under Marseilles Boulevard til havnen i Århus.

Alle typer opgaver til lands og til vands

Vores forskellige borerigge dækker stort set alle typer opgaver, om det er boringer udført i en kælder med lavt til loft, eller fra en flåde i åbent farvand. Jysk Geoteknik er de eneste i landet, der kan foretage mindre forede boringer i kældre og lignende.

Handbjerg Marina. Foto: Yesterdaysfoto.dk

Handbjerg Marina. Foto: Yesterdaysfoto.dk

Eget laboratorium

Jysk Geoteknik A/S har eget laboratorium og anvender ekspertviden og avancerede metoder til at bestemme jordens beskaffenhed og kvalitet. Laboratoriet foretager tekniske undersøgelser af sand-, sten- og grusmaterialer i henhold til både danske og tyske normer. Vores geolog udfører beskrivelse af de enkelte prøver, forinden afrapportering foretages i GeoGis.

Erfarne medarbejdere

Medarbejderne har mange års erfaring i jordbundsundersøgelser, fundering og kvalitetssikring, og kan give specifik rådgivning, og det bedste grundlag for optimal udnyttelse af funderinger, råstoffer eller andre geotekniske udfordringer, herunder grundvandsproblematik.