Cone Penetration Test (CPT)

Cone Penetration Test er en tryksondering, hvor en sonde nedpresses vertikalt gennem jordlagene, mens den måler en række specifikke egenskaber ved jorden. 

Ved CPT-forsøg kan man få kendskab til et større områdes jordlag, disses indbyrdes beliggenhed og egenskaber. CPT udføres i kombination med enkelte boringer som verificere tolkningerne af CPT-resultaterne. 

Med særlige sonder kan der måles specielle egenskaber. 

Ved CPT-forsøg med ”standard penetrometerspids” måles spidsmodstand, kappemodstand og poretryk. Disse data indsamles med en computer, fra dataloggeren. Forsøget afrapporteres i et CPT-profil, hvoraf stratigrafien, den udrænede forskydningsstyrke for ler, friktionsvinkel for sand, deformationsparametre for sand og permeabilitet for ler kan bestemmes. 

Cone Penetration Test, CPT, jordbundsundersøgelser, miljøundersøgelser, fundering.